UWAGA ! 

INFORMUJEMY PONOWNIE 

ZMIANA NUMERU RACHUNKU ROD

im. K. Marcinkowskiego

Od 15.03.2016 roku funkcjonuje nowy rachunek.

Wpłaty dokonywać należy na rachunek

Raiffeisenpolbank

06 1750 0012 0000 0000 3264 5054