OPŁATY ROCZNE 2024

Drodzy działkowcy w zakładce AKTUALNOSCI możliwe jest sprawdzenie OPŁATY ROCZNEJ dla swojej działki. Aby zalogować się i sprawdzić kwotę zapłaty należy podać hasło takie jak przy odczycie za prąd.  

Opłata roczna 2024

   Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054 w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2024r. W tytule przelewu należy w pierwszej kolejności wpisać NUMER DZIAŁKI oraz OPŁATA ROCZNA W przypadku wątpliwości w rozliczeniu opłat za...

ZAKAZ WIESZANIA REKLAM

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, iż na podstawie pisma z Urzędu Miasta Poznania z dniem 11.05.2024 obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ wieszania reklam na ogrodzeniu i bramach wjazdowych ogrodu.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu udostępnia Uchwałę nr 8/2024 z dnia 27.04.2024 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego dotyczącą zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia Ogrodowego. Poniżej link do Uchwały nr 8/2024 skan uchwały nr...

Dyżury czerwiec

Zarząd Stowarzyszenia K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu czerwcu 2024 r. otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 15.06.2024 oraz 29.06.2024  w godzinach od 9.00 do 13.00 Posiedzenie zarządu odbędzie się 05.06.2024 roku  w...