Zgodnie z uchwałą nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im.K.Marcinkowskiego („W przypadku łamania regulaminu z powodu zaniedbania działki lub wystających elementów roślin w pierwszej kolejności Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest wezwać użytkowników danych działek do uporządkowania przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. W przypadku nieusunięcia zaniedbań zarząd ma prawo wezwać pisemnie i obciążyć działkowca kosztami zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im.K.Marcinkowskiego”.), zarząd wzywa do usunięcia nieprawidłowości na użytkowanej działce następujących użytkowników działek:

WYSTAJĄCE DRZEWA – DZIAŁKI NUMER

13 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

15 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

30 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

36 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

39 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

48 – MODRZEW DO PRZYCIĘCIA

66 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

67 – ORZECH DO PRZYCIĘCIA

78 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

100 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

104 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

136 – WYSTAJĄCE DRZEWO

141 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

147 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

148 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

214 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

215 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

242 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

250 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

252 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

253 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

258 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

263 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

280 – CHOINKA DO PRZYCIĘCIA

299 – DRZEWO DO PRZYCIĘCIA

DZIAŁKI DO UPORZĄDKOWANIA – DZIAŁKI NUMER

23 – PAS ZIELENI

24 – PAS ZIELENI (BUDOWA)

30 – PAS ZIELENI

59 – PAS ZIELENI

60 – PAS ZIELENI

101 – TEREN ZANIEDBANY

201 – KWIETNIK DO UPORZĄDKOWANIA

242 – KWIETNIK DO UPORZĄDKOWANIA

252 – PAS ZIELENI

253 – PAS ZIELENI

269 – TEREN DO UPORZĄDKOWANIA

276 – PAS ZIELENI

299 – TEREN DO UPORZĄDKOWANIA

Prace należy wykonać do dnia 28 lutego 2018 roku. Po tym terminie działkowcy, którzy nie usuną nieprawidłowości zostaną wezwani pisemnie do usunięcia oraz zostaną obciążeni kwotą wezwania zgodnie z uchwałą 8/2017 NWZ z dnia 9 września 2017 roku. W przypadku pytań prosimy dzwonić do Marka Odlanickiego-Poczobuta: 790-599-805.