W dniu

10.05.2014 r.

KASA CZYNNA 11.00 – 14.00

W pozostałe soboty w miesiącu maju i czerwcu

KASA CZYNNA 12.00 – 15.00