Opłata roczna 2024

   Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054 w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2024r. W tytule przelewu należy w pierwszej kolejności wpisać NUMER DZIAŁKI oraz OPŁATA ROCZNA W przypadku wątpliwości w rozliczeniu opłat za...