INFORMUJEMY, ŻE DNIA 10 MAJA 2019 ROKU OTRZYMALIŚMY POTWIERDZENIE PRZYZNANIA DLA NASZEGO STOWARZYSZENIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU DOTACJI NA „MODERNIZACJĘ KOWPLEKSU SPORTOWO – WYPOCZYNKOWO – REKREACYJNEGO” W WYSOKOŚCI 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH.