W dniu 12 listopada delegacja działkowców naszego Ogrodu złożyła wizytę Panu Zdzisławowi Śliwie – prezesowi Okręgowego Zarządu w Poznaniu. Powodem wizyty było odwołanie z członka zarządu i z funkcji  prezesa Rafała Zawadzkiego oraz złożenie wniosku  popartego ponad 150 podpisami działkowców o przywrócenie Pana Zawadzkiego na pełnioną wcześniej funkcję. Niestety do dnia dzisiejszego Pan prezes nie raczył na nie odpowiedzieć. Treść pisma poniżej:

Działkowcy Poznań, dnia 10.11.2014 rok

ROD im. Karola Marcinkowskiego

Ul. J. H. Dąbrowskiego 506

60-451 Poznań

 

 

Okręgowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Ul. Langiewicza 23

                                                                                        61-502 Poznań

 

W związku z odwołaniem Pana Rafała Zawadzkiego z pełnienia funkcji Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 506 zwracamy się z wnioskiem o natychmiastowe przywrócenie pełnionej przez Niego funkcji.

Jesteśmy nie tylko zaskoczeni ale i szczerze zdziwieni tą absolutnie nie uzasadnioną decyzją Okręgowego Zarządu PZD.

Pan Rafał Zawadzki pełnił funkcję Prezesa wyjątkowo rzetelnie, nad wyraz kompetentnie, doskonale i nie wyobrażamy sobie, żeby ktokolwiek mógł Go zastąpić.

Dał się poznać jako osoba uczciwa, solidna, o nieprzeciętnej pomysłowości, dzięki czemu nasz Ogród nareszcie zaczął „tętnić życiem” a działkowcy coraz bardziej się integrowali, czego nie obserwowano nigdy wcześniej.

Wzrost frekwencji na wszystkich zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Prezesa Zawadzkiego był absolutnie znaczący a na szczególne podkreślenie zasługuje fenomenalne przygotowanie w tym roku „Dnia Działkowca”, jakiego na naszym Ogrodzie nie było nigdy wcześniej.

Ale nie tylko świetne spotkania i imprezy integracyjne wyróżniają wzorowe działania naszego Prezesa. Jemu zawdzięczamy bardzo wiele korzystnych i skutecznych działań na rzecz Ogrodu, o czym nie można powiedzieć, gdy Ogrodem zarządzała przez kilkanaście lat Pani Prezes Krystyna Stachowiak.

Postaramy się przytoczyć kilka najważniejszych z nich, żeby pokazać jak bardzo stanowisko Prezesa należy się Panu Rafałowi Zawadzkiemu;

– wprowadził program komputerowy, który w bardzo znacznym stopniu usprawnił przyjmowanie wpłat i zlikwidowano w ten sposób kolejki do kasy

– zmniejszył koszty utrzymania Ogrodu, poprzez likwidację wcześniejszych fikcyjnych renowacji bram oraz dzięki negocjacjom z firmami zewnętrznymi w celu obniżenia cen za usługi – w trakcie kadencji poprzedniego Zarządu „pieniądze po prostu rozpływały się we mgle”

– zorganizował czyny społeczne i prace na rzecz ogrodu, które pozwoliły wielu działkowcom zniwelować zadłużenia w opłatach ogrodowych narastające przez kilka lat. Temat ten nie był podejmowany przez wcześniejszy Zarząd a Ogród był obciążany coraz większymi zadłużeniami

– zmniejszył w sposób znaczący koszty wywozu odpadów, poprzez konsekwentny i efektywny nacisk na segregację śmieci

– w znaczący sposób zmniejszył również straty finansowe związane z opłatami za energię elektryczną poprzez przegląd skrzynek elektrycznych eliminując nielegalne przyłącza

– utworzył stronę internetową Naszego Ogrodu, gdzie systematycznie pojawiają się najważniejsze informacje, dzięki którym każdy działkowiec może na bieżąco uczestniczyć w życiu Ogrodu

– uruchomił skrzynkę na indywidualne pomysły działkowców dotyczące zmian na Ogrodzie, co przy poprzednim Zarządzie było absolutnie niemożliwe, gdyż żaden pomysł działkowca nie był realizowany i pozostawał bez reakcji

– kilkakrotnie zorganizował wywóz śmieci ponad gabarytowych, które zalegały na Ogrodzie

To wszystko udało się Panu Prezesowi Rafałowi Zawadzkiemu w trakcie niespełna roku działalności.

Poprzedni Zarząd nie zrobił absolutnie nic z wymienionych wyżej działań w trakcie kilkunastoletniej działalności.

Pragniemy podkreślić z całą stanowczością, że nigdy wcześniej nie było tak oddanej, szczerej, rzetelnej i wyjątkowo konsekwentnej osoby wypełniającej doskonale swoje obowiązki Prezesa zachowując literę prawa i uczciwość.

Mając na uwadze powyższe uważamy, że absolutnie zasadne jest przywrócenie Pana Prezesa Rafała Zawadzkiego do pełnienia swojej funkcji.

Z poważaniem

Działkowcy ROD

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

W załączeniu:

  1. Lista działkowców, którzy popierają przywrócenie Pana Prezesa Rafała Zawadzkiego do pełnienia funkcji, której niesłusznie został pozbawiony

(Pan Prezes Rafał Zawadzki poparcie ma znacznie większe, ale niestety okres jesienny nie sprzyja pobytom działkowców na ogrodzie – stąd trudność w zdobyciu jeszcze większej ilości podpisów)

Do wiadomości:

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa