Dnia 07.06.2014 roku na ustawowym zebraniu działkowców wymaganą ustawowo większością podjęliśmy decyzję o wyodrębnieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego ze Stowarzyszenia PZD. Na zebranie przybyła ponad połowa działkowców naszego ogrodu, a także przedstawiciel OZ PZD Pan Zdzisław Śliwa. Były różne argumenty i wystąpienia działkowców. Ostatecznie wybraliśmy samodzielność, nowy Statut i Komitet Założycielski. Dziękujemy za tak dużą frekwencje i czekamy na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym naszego nowego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych im. K. Marcinkowskiego.