Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Członków wszyscy działkowcy nieposiadający widocznych NR DZIAŁEK NA FURTKACH mają obowiązek uzupełnienia numeracji w nieprzekraczalnym terminie do
                                      

                                20 sierpnia 2021

Osoby, które nie dostosują się do wyznaczonego terminu zostaną obciążone kosztami wykonania numeracji, którą zleci Zarząd osobie prowadzącej działalność w tym zakresie