Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, iż zgodnie z ustaleniami z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 27.04.2024 do dnia 11.05.2024r nie wpłynęła żadna propozycja zmiany w Regulaminie korzystania z wodociągu. 

Termin składania propozycji  zmian w Regulaminie mailowo do dnia 25.05.2024r.