ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU ORGANIZUJE

WYCIECZKĘ  NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY

WE WROCŁAWIU

1 GRUDNIA 2021 (ŚRODA)

W PROGRAMIE ZWIEDZANIE PANORAMY RACŁAWICKIEJ (DLA DZIAŁKOWCÓW BILETY ZOSTANĄ SFINANSOWANE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO OGRODU; POZOSTALI UCZESTNICY BILETY KUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE)

PRZEWIDYWANY KOSZT WYCIECZKI DLA DZIAŁKOWCÓW: 50 zł

(opłata za przejazd autokarem + koszty ubezpieczenia)

ZAPISY ORAZ WPŁATY: DO 23 PAŹDZIERNIKA POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Barbara Zielezińska: 601 592 939

Krystyna Orzeł: 603 934 750

Wyżywienie we własnym zakresie