Zarząd Stowarzyszenia im.
K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu maju otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 6, 20, 27 maja
w godzinach od 9.00 do 13.00.

Posiedzenie zarządu odbędzie się
8 maja 2023 roku w godzinach
od 17.00 do 20.00.