Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu październiku otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 8 i 22 października w godzinach od 9.00 do 13.00.

Posiedzenie zarządu odbędzie się 4 października 2022 roku w godzinach od 17.00 do 20.00.