Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu sierpniu otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 6 i 27 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00.

Posiedzenie zarządu odbędzie się 2 sierpnia 2022 roku w godzinach od 17.00 do 20.00.