Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego zaplanował w miesiącu wrześniu otwarcie okienka kasowego i dyżur członków zarządu na dzień 10 i 24 września w godzinach od 9.00 do 13.00.

Posiedzenie zarządu odbędzie się 1 września 2022 roku w godzinach od 17.00 do 20.00.