Z uwagi na często zgłaszany problem z możliwością dorobienia kluczyka do furtek wejściowych na ogród, pragniemy poinformować, że w biurze ogrodu można zakupić taki kluczyk za kwotę 20 zł. Informujemy także, że dbając o bezpieczeństwo na naszym Ogrodzie oraz realizując założenia uchwalone na Walnym Zgromadzeniu niebawem furtki zostaną zmodernizowane tak by nie było możliwości otworzenia ich innymi metodami typu: karta, dowód, gałązka itp.