Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego informuje, że w miesiącu wrześniu i październiku przeprowadzono inwentaryzację posiadanych przez działkowców pilotów do bram i możliwości otwierania bram telefonem. W zaplanowanych trzech terminach kodowania oraz dwóch dodatkowych zakodowano ponownie 464 piloty i telefony do otwierania bram. Osoby, które nie odebrały zakodowanych pilotów mogą to zrobić podczas zebrania zarządu w dniu 6 listopada 2018 roku w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz podczas dyżuru dnia 10 listopada 2018 roku w godzinach od 11.00 do 13.00. Każdemu użytkownikowi działki, który oddał pilot w wyznaczonych terminach (planowanych i dodatkowych) zostały nadane indywidualne kody. Pozwoli to w przyszłości wyłączyć dany pilot na danej działce bez jego fizycznej obecności np. w przypadku zgubienia lub w przypadku decyzji zarządu o wyłączeniu z powodu np. parkowania na alejach lub szybkiej jazdy po ogrodzie. Piloty działkowców, którzy nie mogli z jakiś powodów oddać swoich pilotów w podanych pięciu terminach nie są już aktywne. Nie oznacza to jednak, że te piloty są już do wyrzucenia. Piloty, które nie zostały oddane do kodowania będzie można w przyszłości zakodować do naszych bram. Niestety na chwilę obecną nie znamy terminu i nie odbędzie się to w najbliższym czasie. Z uwagi na to, iż niektórzy działkowcy przyjeżdżają rzadko na ogród wskazanym byłoby zostawienie swoich niedziałających pilotów w biurze ogrodu podczas dyżurów członków i czekać na informację o dodatkowym terminie.

Działkowcy, którym zostały zakodowane dwa piloty, a posiadali ich więcej informujemy, że można je sobie zostawić na wymianę w przyszłości w przypadku np. zgubienia czy zepsucia. Zostanie wtedy wykasowany stary pilot, zaprogramujemy nowy.