Informujemy wszystkich działkowców, że z uwagi rosnące wymagania działkowców, zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wprowadził zasadę kodowania pilotów i telefonów do otwierania bram. Każdy nowo zakupiony pilot oraz funkcja otwierania bram telefonem będzie realizowana na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano wpłaty na w/w możliwość.

Otwieranie bram telefonem polega na telefonowaniu na numer znajdujący się w centrali danej bramy, którą chcemy otworzyć. Tylko opłacony numer ma możliwość otwarcia bramy. Oto numery zainstalowane w bramach:

BRAMA A – 791 804 995

BRAMA B – 791 804 991

INFORMACJA DOTYCZY TYLKO NOWO ZAKUPIONYCH PILOTÓW I FUNKCJI OTWIERANIA BRAM TELEFONEM.

NIE DOTYCZY KODOWANIA PILOTÓW ZAPLANOWANYCH NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU.