Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że rusza kolejny etap wymiany płotu wzdłuż ul. Jaskółczej do ul. Malinowej. Prace rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu od 18.10.2023 od pasa zieleni nr 283 do nr 263.

Prosimy o udostępnienie terenów zielonych. 

Po zakończeniu całej inwestycji WYKONAWCA UPRZĄTNIE TEREN na którym działał,  WYWIEZIE ROZEBRANE ELEMENTY.