Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że po pozytywnej próbie szczelności sieci wodociągowej przy udziale Komisji powołanej przez Zarząd, sieć wodociągowa została wypłukana, następnie przechlorowana, kolejny raz wypłukana i w dniu 28.02.2024 próbki wody zostały pobrane przez laboratorium Aquanet celem sprawdzenia.

Od dnia 29.02.2024 wykonawca przystępuje do prac związanych z przyłączami.

Przypominamy o wskazaniu miejsca wejścia na teren działki przyłącza poprzez umieszczenie na ogrodzeniu wstążki. Zaczynają od ulicy Lotniczej.