Zarząd ROD im K. Marcinkowskiego w Poznaniu dnia 21 kwietnia 2018r, przy pomocy Komisji Ogrodowej dokonał przeglądu działek naszego Ogrodu pod względem drzewostanu i porządku na działkach. Ustalono że większość użytkowników działek w dużym stopniu naruszają obowiązujący regulamin Ogrodu pod względem wystających poza ogrodzenie działek gałęzi drzew i krzewów. Zaniedbywane są również przyległe do działek tzw. „kwietniki” należące do części wspólnej Ogrodu. Powstałe zaniedbania zagrażają bezpieczeństwu pozostałym użytkownikom działek. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów znajdujących przy ogrodzeniach działek oraz uporządkowania w/w „kwietników” do dnia 30 czerwca 2018r.

W przypadku nie wykonania zaleceń Zarządu ROD. Zarząd powiadomi użytkowników pisemnie o dalszych konsekwencjach – powiadomienia na koszt użytkownika działki.

Regulamin naszego ROD znajduje się na stronie internetowej:

https://rod-marcinkowskiego.naszedzialki.pl/do-pobrania/