Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac elektro-montażowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prace obejmują zakres:

Wymiana słupów- 2 wirowane + 4 ŻN

Montaż słupów oświetlenia – 5 szt

Demontaż starych słupów -16 szt

Podłączenie 14 skrzynek

Szczegóły w biurze ROD. Oferty prosimy składać w biurze ROD podczas dyżurów członków zarządu lub na adres zawak13@wp.pl do dnia 2 października 2017 roku.