KONTAKT

SKŁAD ZARZĄDU

Prezes zarządu – Tomasz Rogoziński 502 543 640
Wiceprezes – Magdalena Talarowska-Janusz 793 479 470
Sekretarz – Magdalena Pożywiłko 503 160 607
Skarbnik – Krzysztof Barszczewski 501 309 434
Członek – Przemysław Jakubowski 723 362 825

 

NADZÓR I OBSŁUGA ŚWIETLICY

Członek – Krystyna Orzeł 603 934 750

 

ROZLICZENIA ENERGII

• Krzysztof Barszczewski 501 309 434

 

KOMISJA OGRODOWA NASADZENIA

Członek – Agnieszka Juchacz 790 510 763

 

PRZYJMOWANIE WPŁAT

Kasjer – Katarzyna Tomaszewska 668 494 504

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

• Przewodniczący – Rafał Zawadzki Dz. 61
Z-Ca Przewodniczącego – Odlanicki-Poczobutt Marek Dz. 139
Sekretarz – Paulina Piaskowska Dz. 73
Członek – Barbara Zielezińska Dz. 120

 

SKŁAD KOMISJI ROZJEMCZEJ

Przewodnicząca – Anna Dondajewska Dz. 26
Z-Ca Przewodniczącej – Jolanta Kruszczyńska Dz. 191
Członek – Witold Mączyński Dz. 215

MAPA

DANE ADRESOWE

ul. J.H. DĄBROWSKIEGO 506
60-451 Poznań