Powołana komisja do sprawdzenia prawidłowego zagospodarowania działki w dniu 19 września 2020 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 będzie sprawdzać zbiorniki na nieczystości i kompostowniki u wszystkich działkowców, którzy z jakiegoś powodu nie udostępnili swoich działek w ubiegłym roku lub wybudowali nowe szamba.

Prosimy by użytkownicy działek w w/w terminie byli na swojej działce lub wyznaczyli osobę/pełnomocnika, która udostępni wejście na teren działki, wskaże miejsce położenia kompostownika i miejsce wybudowania zbiornika na nieczystości płynne oraz umożliwi wejście do altany w celu upuszczenia wody do wybudowanej kanalizy ściekowej.

Wszystkich zainteresowanych działkowców prosimy o zgłaszanie się do biura zarządu w celu umówienia się na kontrolę. Komisja przyjdzie tylko do zgłoszonych działek.

Sporządzony protokół komisji z kontroli zostanie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt: Rafał Zawadzki 605-457-265