Powołana komisja do sprawdzenia prawidłowego zagospodarowania działki w dniu 28 maja 2022 roku w godzinach od 13.00 do 14.00 będzie sprawdzać zbiorniki na nieczystości płynne i kompostowniki u wszystkich działkowców, którzy z jakiegoś powodu nie udostępnili swoich działek w ubiegłym roku lub wybudowali nowe szamba.

Prosimy by użytkownicy działek w w/w terminie byli na swojej działce lub wyznaczyli osobę/pełnomocnika, która udostępni wejście na teren działki, wskaże miejsce położenia kompostownika i miejsce wybudowania zbiornika na nieczystości płynne oraz umożliwi wejście do altany w celu upuszczenia wody do wybudowanej instalacji kanalizacji ściekowej.

Wszystkich zainteresowanych działkowców prosimy o zgłaszanie się do biura zarządu lub telefonicznie / sms na numer 605457265 w celu umówienia się na kontrolę. Komisja przyjdzie tylko do zgłoszonych działek.

Sporządzony protokół komisji z kontroli zostanie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt: Rafał Zawadzki 605-457-265