Działając na podstawie § 18 ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w 11 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu zarządu uchwałą 87/2018 powołał Komisję Ogrodową do kontroli prawidłowości zagospodarowania działki zgodnie z §21:

  • ust.1 – Działka obowiązkowo powinna być wyposażona w kompostownik

  • ust.3 – Działka obowiązkowo powinna być wyposażona w szczelny zbiornik na nieczystości płynne

Powołana komisja zaplanowała następujący harmonogram prac w godzinach od 9.00 do godziny 17.00:

  1. 29.09.2018 – 30.09.2018 – działki od numeru 1 do 100,

  1. 6.10.2018 – 7.10.2018 – działki od numeru 101 do 200,

  1. 20.10.2018 – 21.10.2018 – działki od numeru 201 do 301.

Prosimy by użytkownicy działek w w/w terminie byli na swojej działce lub wyznaczyli osobę/pełnomocnika, która udostępni wejście na teren działki, wskaże miejsce położenia kompostownika i miejsce wybudowania zbiornika na nieczystości płynne oraz umożliwi wejście do altany w celu upuszczenia wody do wybudowanej kanalizy ściekowej.

Działkowcy, którzy nie udostępnią działki w wyznaczonych terminach oraz nie zgłoszą swojej nieobecności będą zanotowani jako brak wymaganego zagospodarowania działki.

kontakt: Rafał Zawadzki 605-457-265