KOMUNIKAT

Zarząd ROD informuje iż w związku z wygaśnięciem legalizacji podliczników elektrycznych wymianie podlegają liczniki działek o numerach :

3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 18 ; 21 ; 22 ; 23 ; 26 ; 28 ; 31 ; 34 ; 36 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 49 ; 51 ; 52 ; 53 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 62 ; 60 ; 65 ; 66 ; 69 ; 72 ; 74 ; 75 ; 76 ; 79 ; 80 ; 83 ; 85 ; 86 ; 89 ; 90 ; 92 ; 94 ; 95 ; 97 ; 101 ; 104 ; 105 ; 107 ; 109 ; 110 ; 115 ; 118 ; 120 ; 121 ; 122 ; 123 ; 124 ; 125 ; 126 ; 128 ; 130 ; 132 ; 133 ; 134 ; 136 ; 139 ; 141 ; 147 ; 149 ; 152 ; 154 ; 155 ; 156 ; 157; 158 ; 160 ; 161 ; 164 ; 167 ; 169 ; 171 ; 172 ; 175 ; 176 ; 177 ; 181 ; 183 ; 184 ; 187 ; 188 ; 189 ; 190 ; 191 ; 193 ; 194 ; 195 ; 196 ; 197 ; 198 ; 199 ; 203 ; 206 ; 208 ; 214 ; 216 ; 218 ; 219 ; 220 ; 221 ; 222 ; 223 ; 225 ; 226 ; 229 ; 230 ; 232 ; 233 ; 236 ; 237 ; 238 ; 239 ; 242 ; 244 ; 245 ; 247 ; 249 ; 250 ; 251 ; 252 ; 253 ; 254 ; 255 ; 256 ; 257 ; 258 ; 260 ; 261 ; 263 ; 267 ; 268 ; 269 ; 270 ; 271 ; 272 ; 273 ; 274 ; 276 ; 277 ; 279 ; 280 ; 281 ; 285 ; 288 ; 291 ; 295 ; 296 ; 298 ; 300 ; 301.

Zgodnie z uchwałą walnego zebrania 2014r. zakładamy liczniki elektroniczne , koszt zakupu i wymiany licznika pokrywa użytkownik działki.

Zarząd przewiduje zbiorowy zakup liczników w hurtowni elektrycznej .

Zabrania się samowolnego rozplombowywania skrzynek .

Celem wymiany liczników należy uprzednio skontaktować się z elektrykiem ROD Marek Orlicki tel. 508 144 749

lub Zarządem ROD

wymianę liczników należy wykonać najpóźniej do 30 kwietnia 2017r.

Po tym terminie do w/w działek zostanie odłączny prąd a ponowne podłączenie zgodnie z uchwałą wynosi 100 zlotych.