Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 wystąpił z telefonicznym zapytaniem do producenta liczników wody o określenie terminu dostarczenia w/w liczników.

Podczas rozmowy otrzymaliśmy informacje, iż

planowany termin produkcji jest na koniec czerwca z dostawą na początek lipca.