Informujemy wszystkich, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego zostało wybrane logo. Najwięcej głosów uzyskała propozycja nr 4: