W wyniku w wysłanych do Państwa zaproszeniach podana jest błędna data. MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU W BIURZE STOWARZYSZENIA IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506 do wglądu będą 12 czerwca 2021 roku a nie jak w zaproszeniach 12 maja. Za co serdecznie przepraszamy.