Informujemy wszystkich, że od 1 kwietnia 2022 roku przygotowane jest już nowe miejsce składowania  gałęzi. Tak jak mówiliśmy wcześniej nie będziemy już składować gałęzi przed bramą B. W tym roku gałęzie składujemy na parkingu B, który został podzielony na dwie części. Od strony gdzie do tej pory był wjazd na parking będziemy magazynować gałęzie natomiast wjazd na parking jest już przygotowany przez aleję Miłą (pierwsza w prawo za śmietnikami wyjeżdżając z ogrodu).

Do pojemników przy świetlicy prosimy wrzucać trawę, liście i drobne części roślin, wywóz będzie także realizowany od kwietnia 2022 roku.