Informujemy wszystkich, że zgodnie z ustaleniami na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu gałęzie będziemy składować za zewnętrznym płotem przy bramie B. (w tym samym miejscu jak w ostatnich latach). Do pojemników przy świetlicy prosimy wrzucać trawę, liście i drobne części roślin.