Dnia 21 maja 2024 08:05 rod-marcinkowskiego@naszedzialki.pl napisał(a):
Dzień dobry
Pragniemy poinformować Komisję Rewizyjna o zgłoszonym przez wykonawcę zakończeniu robót w części wspólnej. Termin odbioru planowany jest na 25.05.2024 o godzinie 12.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwość wspólnego odbioru prac.

Dziękuję w imieniu Zarządu
Magdalena Talarowska-Janusz
Wiceprezes
Dnia 22 maja 2024 21:12 KOMISJA REWIZYJNA przesłała:

Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość z zaproszeniem. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej postarają się przybyć. 
Jednakże stanowisko Komisji Rewizyjnej jednoznacznie mówi, że przy obecnej sytuacji inwestycja ta nie jest gotowa do odbioru. Podstawową kwestią jest brak wody w wybudowanej sieci wodociągowej. Jako Komisja Rewizyjna w dniu 8 maja 2024 roku złożyliśmy wniosek o wgląd do dokumentacji dotyczącej budowanej sieci wodociągowej na dzień 5 czerwca 2024 roku. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze obszernej dokumentacji do wglądu, której w dniu 25 maja 2024 roku podczas odbioru z wykonawcą nie będzie możliwe szczegółowe przeanalizowanie ze względu na obszerność materiału. 
Zgłaszane przez działkowców jeszcze do poprzedniej Komisji Rewizyjnej problemy do budowanej sieci wodociągowej tj. nieprawidłowe położenie rury, nieprawidłowe płukanie i chlorowanie, niewiadoma ilość próbek pobranych do badania i ich wyników do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze wyjaśnione. Poprzednia Komisja Rewizyjna nie podjęła żadnych kroków w celu podjęcia prób rozwiania zgłaszanych wątpliwości, a w swoim protokole z kontroli z dnia 27 stycznia 2024 roku stwierdziła, że nie posiada wiedzy ani wykształcenia w sprawach dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych. Mając powyższe na uwadze apelujemy do Członków Zarządu o dbanie o wspólne interesy całej społeczności ogrodu. 
Zalecamy dokonanie odbioru inwestycji w momencie, gdy inwestycja ta będzie prawidłowo przygotowania z możliwością oddania sieci do użytku przez każdego z działkowców. 
Z poważaniem
Członkowie Komisji Rewizyjnej