Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054  

Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że dnia 27.01.2018 r. o godzinie 11.30 zostanie odłączona energia elektryczna dla działek, które zalegają z płatnością za energię elektryczną (powyżej 50 KW) za bieżący odczyt. Ponowne załączenie energii nastąpi po uregulowaniu zaległych płatności łącznie z dodatkową opłatą 100 zł za włączenie zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia 6/2017 z dnia 9.09.2017 roku.

Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prosi o zgłaszanie się do biura ogrodu działkowców, którzy nie wyrażają zgody na to by ich zużycie energii elektrycznej było wywieszane w gablotach ogrodu i stronie internetowej. Działkowcy Ci zostaną usunięci z listy w gablotach, a informację o zużyciu energii uzyskają na dyżurze członka zarządu. Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 20 nieparzystego miesiąca.