Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054  

WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

25 lica 2020 roku o godzinie 11.30 nastąpi wyłączenie energii elektrycznej na wszystkich działkach zalegających z płatnościami
powyżej 50 KW. Koszt ponownego włączenia wynosi 100 zł, po
uregulowaniu zaległych opłat.

Informację o zużyciu energii uzyskają Państwo na dyżurze członka zarządu oraz na stronie internetowej.
Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 20 nieparzystego miesiąca