PRZYPOMINAMY!
Ponieważ, występują dwie taryfy za prąd, odczyt podzielono na dwie części. W pierwszej części rozliczenie w taryfie 0,80gr.  W dwóch częściach uwzględniono podsumowanie odczytu w dwóch taryfach.
Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054

WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27 maja 2024 roku o godzinie 11.30 nastąpi wyłączenie energii elektrycznej na wszystkich działkach zalegających z płatnościami powyżej 50 KW. Koszt ponownego włączenia wynosi 100 zł, po uregulowaniu zaległych opłat. Informację o zużyciu energii uzyskają Państwo na dyżurze członka zarządu oraz na stronie internetowej. Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 20 nieparzystego miesiąca

UWAGA! W związku ze zmianą przepisów wszystkie wpłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na płatności, których termin płatności już minął. Prosimy uwzględnić to w dokonywanych płatnościach bo może okazać się sytuacja, w której bieżąca wpłata nie pokryje całości zadłużenia i finalnie prąd zostanie odłączony.  

Prosimy zwrócić uwagę na wzrost ceny za kw zużytego prądu dlatego rachunki są wyższe od poprzednich.