CCI20151002 CCI20151002_0001 CCI20151002_0002 CCI20151002_0003 CCI20151002_0004 CCI20151002_0005 CCI20151002_0006 CCI20151002_0007

Nr konta: 56 9043 1070 2070 0010 0221 0001

Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że dnia 24.10.2015 r. zostanie odłączona energia elektryczna dla działek, które zalegają z płatnością za energię elektryczną (powyżej 50 KW) za miesiąc sierpień i wrzesień. Ponowne załączenie energii nastąpi po uregulowaniu zaległych płatności łącznie z dodatkową opłatą 100 zł za włączenie zgodnie z uchwałą walnego zebrania z dnia 5.04.2014 roku.

Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prosi o zgłaszanie się do biura ogrodu działkowców, którzy nie wyrażają zgody na to by ich zużycie energii elektrycznej było wywieszane w gablotach ogrodu i stronie internetowej. Działkowcy Ci zostaną usunięci z listy w gablotach, a informację o zużyciu energii uzyskają na dyżurze członka zarządu. Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 20 parzystego miesiąca.