Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że dnia 27.02.2023 r. zostały odczytane podliczniki każdej działki na naszym ogrodzie. Niestety z uwagi na drastyczne podwyżki cen za energię elektryczną oraz zmianę sposobu rozliczania KW z „zamrożoną stawką” na dzień dzisiejszy nie znamy ostatecznych stawek i nie możemy rozliczyć energii. Postaramy się dokonać to niezwłocznie po otrzymaniu końcowego rozliczenia za energię od Enei za styczeń i luty 2023 roku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy, mamy nadzieję, że uda nam się to wykonać najpóźniej do 10 marca 2023 roku.