Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że ostatni wywóz odpadów zielonych (trawa, liście) składowanych w pojemnikach przy świetlicy planowany jest na dzień 22 listopada 2018 roku. Po tym terminie prosimy nie wrzucać odpadów do tych pojemników. Kolejne wywozy będą dopiero od kwietnia 2019 roku.

Natomiast odpady zielone (gałęzie) składowane przy bramie „B” będą wywiezione ok 20 listopada. Po tym terminie prosimy nie wynosić gałęzi poza ogród. Prosimy do tego czasu dokonać planowanych przycinek/wycinek roślin w szczególności apel do działkowców, którzy już wielokrotnie zostali wzywani do przycięcia roślin wystających poza ogrodzenie użytkowanych działek. Sposób wywożenia gałęzi w przyszłym roku omówimy na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w 2019 roku.