Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że okienko kasowe i dyżur członków zarządu zaplanowane na dzień 19 marca 2022 roku zostanie przeniesione na dzień 26 marca 2022 roku  w godzinach od 9.00 do 13.00.