Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że okienko kasowe i dyżur członków zarządu w dniu 4 stycznia 2020 roku wyjątkowo w godzinach od 10.00 do 13.00, natomiast w pozostałe wyznaczone soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.