Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że zaplanowano dyżury członków zarządu i kasjerki w okienku kasowym w godzinach od 11.00 do 13.00 w następujące dni:

Styczeń – 13.01.2018 r. i 27.01.2018 r.

Luty – 10.02.2018 r. i 24.02.2018 r.

Marzec – 10.03.2018 r. i 24.03.2018 r.

Kwiecień – 07.04.2018 r. i 21.04.2018 r.

Zebrania Zarządu odbędą się od godziny 17.00 w dniach:

  • 9 styczeń 2018 roku,

  • 6 luty 2018 roku,

  • 6 marzec 2018 roku,

  • 3 kwiecień 2018 roku.

Poznań, 17.12.2018 r.