Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że do końca sierpnia, dyżury członków zarządu i kasjerki w okienku kasowym odbędą się w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 11.00 do 13.00, z wyjątkiem soboty 28 lipca.

Zebrania Zarządu odbędą się

– od godz. 17.00 do godziny 20.00 w dniach:

  • 3 lipiec 2018 roku,

  • 7 sierpień 2018 roku.

    – od godz. 9.00 do godziny 11.00 w dniach

  • 7 lipiec 2018 roku,

  • 11 sierpień 2018 roku.