Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że od września kasa ogrodu i biuro zarządu nie będą czynne w każdą sobotę miesiąca. 

Zaplanowano dyżury członków zarządu i kasjerki w okienku kasowym w godzinach od 11.00 do 13.00 w następujące dni:

Wrzesień – 09.09.2017 r. i 23.09.2017 r.

Październik – 07.10.2017 r. i 21.10.2017 r.

Listopad – 18.11.2017 r. i 25.11.2017 r.

Grudzień – 02.12.2017 r. i 16.12.2017 r.

Zebrania Zarządu odbędą się od godziny 17.00 w każdy pierwszy wtorek miesiąca tj:

  • 3 październik 2017 roku,
  • 7 listopad 2017 roku,
  • 5 grudzień 2017 roku.