W ZWIĄZKU Z OKRESEM PRZYCINKI DRZEW PRZEZ DZIAŁKOWCÓW I GROMADZONĄ NADMIERNĄ ILOŚCIĄ GAŁĘZI
ZARZĄD ROD PROSI O SKŁADOWANIE GAŁĘZI W MIEJSCU PRZED BRAMĄ B
W MIEJSCU TYM SKŁADUJEMY TYLKO GAŁĘZIE
DO DZIAŁKOWCÓW NALEŻY POCIĘCIE JE NA DROBNE
WYWOŻENIE ŚMIECI LUB TRAWY BĘDZIE KARANE
OPŁATĄ ZA DOPROWADZENIE TERENU DO PORZĄDKU