Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z 9 kwietnia 2022 roku i uchwalonym planem inwestycji polegającym na budowie między innymi sieci wodociągowej na naszym ROD przypominamy, że każda działka jest zobowiązana do  wpłaty 2.000 zł do 31 sierpnia 2023 roku nie ważne czy planuje się do tej sieci podłączyć czy nie. Na dzień dzisiejszy wpłacono 47.217,00 zł z zaplanowanych do zebrania 596.000,00 zł. Niestety jeśli działkowcy nie zaczną wpłacać w/w opłaty nie uda nam się rozpocząć inwestycji w tym roku tak jak to planowaliśmy. Opóźnienie w rozpoczęciu budowy wodociągu z uwagi na brak wpłat może wiązać się ze wzrostem cen realizacji inwestycji. Prosimy o dokonanie wpłat na budowę wodociągów jeśli jest to możliwe to w całości a jeśli nie to prosimy o rozpoczęcie wpłat w ratach.