Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054 w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2024r.
W tytule przelewu należy w pierwszej kolejności wpisać NUMER DZIAŁKI oraz OPŁATA ROCZNA

W przypadku wątpliwości w rozliczeniu opłat za użytkowanie działki prosimy o kontakt z biurem ROD Marcinkowskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Śmieci dla działkowców mieszkających 35zł do 10 każdego miesiąca

Dodatkowa opłata za brak segregacji – za każdy incydent oraz za ustawianie pojemników i worków pod pojemnikami 100zł
Ponowne włączenie pilota – wyłączonego z powodu parkowania na alejach lub z powodu szybkiej jazdy 100zł
Ponowne włączenie prądu – 100zł
Ponowne podłączenie wody – 100zł