Tytuł

Rok 2024

Opłata składki członkowskiej
Termin płatności do 31.05.2024 r.

1 zł od członka lub 0.50 zł
w przypadku gdy użytkownikiem jest małżeństwo

Opłata na rzecz ogrodu
Termin płatności do 31.05.202
4 r.

1,78 zł za 1 m²

Śmieci do UMP + zielone
Termin płatności do 31.05.202
4 r.

mieszkający 35zł/os/miesiąc + 120 zł od działki na rok niemieszkający – 180 zł

Wpłata na fundusz rozwoju przy przeniesieniu praw do działki. Termin płatności po zatwierdzeniu przez zarząd umowy przeniesienia praw do działki

2.200

Fundusz remontowy – Termin płatności do 31.05.2024 r.

1,00 zł za 1 m²

Na naprawę dróg
Termin płatności do 31.05.202
4 r.

Od samochodu 40 zł / 15 zł
Maksymalnie 2 auta na 1 działkę

Wpłata na fundusz oświatowy (wpisowe)
Termin płatności po zatwierdzeniu przez zarząd umowy przeniesienia praw do działki

400 zł

Ponowne włączenie prądu powyżej 50 KW

100 zł

Opłata za pas zieleni

0,80 zł/m2

Dodatkowa opłata za brak segregacji – za każdy incydent oraz za ustawianie pojemników i worków pod pojemnikami

100 zł

Ponowne włączenie pilota – wyłączonego z powodu parkowania na alejach lub z powodu szybkiej jazdy

100 zł

OPŁATA STAŁA WODA

20