Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego prosi wszystkich użytkowników działek o złożenie informacji o ilości osób zamieszkujących/przebywających na użytkowanej działce. Informacja niezbędna do naliczenie opłaty za wywóz odpadów od września 2020 roku. W przypadku nie złożenia informacji zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stawek na podstawie wiedzy o ilości zamieszkałych osób.

Informacje prosimy składać na dyżurach zarządu w wyznaczone terminy.