Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że
od 1 stycznia 2023 roku  stawka za wywóz odpadów wzrośnie

 
z 24 zł od osoby zamieszkałej na 35 zł/ m-c